|

5 วิธีลด “กลิ่นตัว”

สาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นตัว
เสื้อผ้า อับชื้น รับประทานอาหารที่ส่งผลกับกลิ่นตัว เช่น อาหารรสจัดกลิ่นฉุน
ความเครียด ทำให้ต่อมเหงื่อผลิตสารออกมาผิดปกติและให้มีกลิ่น