|

ปีใหม่ เปลี่ยนใหม่ ใส่ใจการกิน ดูแลสุขภาพ

ตั้งเป้า ปีนี้ต้องเปลี่ยน!! สุขภาพที่ดี
สร้างด้วยตัวเอง อาหารเสริมต่างๆนาๆ
ไม่ได้ช่วยเราได้ดีเสมอไป บางทีเราอาจจะต้องมีวินัย ใส่ใจการกินมากยิ่งขึ้น